1. Αρχική
  2. Παραγωγή & Μεταποίηση

ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Προϋπόθεση η χρήση πρώτων υλών από αγροτικές μονάδες πιστοποιημένες με Terra Vita, για την επεξεργασία, παρασκευή, μεταποίηση και συσκευασία τροφίμων

  1. Αρχική
  2. Παραγωγή & Μεταποίηση
  1. Αρχική
  2. Παραγωγή & Μεταποίηση
Menu