1. Αρχική
  2. Demo 3
ΠΩΣ ΠΑΙΡΝΩ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΩΣ ΠΑΙΡΝΩ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η πιστοποίηση Terra Vita αφορά δύο είδη επιχειρήσεων: τις μονάδες που ανήκουν στον πρωτογενή τομέα γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, καθώς και τις επιχειρήσεις που ανήκουν στον δευτερογενή τομέα, δηλαδή ασχολούνται με την επεξεργασία, συσκευασία, μεταποίηση και παρασκευή αγροδιατροφικών προϊόντων και χρησιμοποιούν πρώτες ύλες από πιστοποιημένες μονάδες Terra Vita του πρωτογενούς τομέα.

Η πιστοποίηση Terra Vita αφορά σε γεωργικές και κτηνοτροφικές μονάδες, ομάδες παραγωγών, επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, όπως είναι, μεταξύ άλλων, τα τυροκομεία, τα αρτοποιεία, τα οινοποιεία και οι ελαιοπαραγωγικές μονάδες.

Γενικές απαιτήσεις που συνδέονται με τον σεβασμό στο περιβάλλον και με την ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων του τόπου

Eιδικές απαιτήσεις που αφορούν στον σεβασμό απέναντι στα ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά του τόπου σε σχέση με το παραγόμενο προϊόν

Υποχρεωτικές απαιτήσεις που κάθε επιχείρηση θα πρέπει να ακολουθεί

Προαιρετικές απαιτήσεις από τις οποίες θα πρέπεινα ακολουθούνται τουλάχιστον το 60%

Menu