1. Αρχική
  2. Ιστορία
ΙΣΤΟΡΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

Το 2020 δημιουργήθηκε από το MedINA και την ομάδα επιστημόνων του προγράμματος Terra Lemnia ο «Οδηγός Καλών Πρακτικών», μια δέσμη μέτρων αγροτικής διαχείρισης που τεκμηριωμένα ωφελεί τη βιοποικιλότητα, το έδαφος και το τοπίο της Λήμνου, συμβάλλοντας παράλληλα στη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων.

Γεννήθηκε το όραμα της δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου οδηγού ορθής διαχείρισης με δυνατότητα ευρύτερης εφαρμογής σε αγροτικές περιοχές όλης της Ελλάδας.

Το όραμα του MedINA πήρε σάρκα και οστά, μέσα από το Σχήμα Πιστοποίησης «Αγροτική Παράδοση και Βιοποικιλότητα».

Στόχος της ομάδας μας ήταν και παραμένει η προστασία του περιβάλλοντος, ενθαρρύνοντας τους παραγωγούς να εφαρμόζουν βιώσιμες πρακτικές για τη διατήρηση της αγροτικής παράδοσης, της βιοποικιλότητας, του τοπίου και εν τέλει της αγνότητας των παραγόμενων προϊόντων.

“Στόχος μας ήταν και παραμένει η προστασία του περιβάλλοντος”

20
20

Ιδέα

Γεννήθηκε το όραμα της δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου οδηγού ορθής διαχείρισης με δυνατότητα ευρύτερης εφαρμογής σε αγροτικές περιοχές όλης της Ελλάδας.

2021

Εφαρμογή

Το όραμα του MedINA πήρε σάρκα και οστά, μέσα από το Σχήμα Πιστοποίησης «Αγροτική Παράδοση και Βιοποικιλότητα».

Στόχος

Στόχος της ομάδας μας ήταν και παραμένει η προστασία του περιβάλλοντος, ενθαρρύνοντας τους παραγωγούς να εφαρμόζουν βιώσιμες πρακτικές για τη διατήρηση της αγροτικής παράδοσης, της βιοποικιλότητας, του τοπίου και εν τέλει της αγνότητας των παραγόμενων προϊόντων.

“Στόχος μας ήταν και παραμένει η προστασία του περιβάλλοντος”

Menu