1. Αρχική
  2. Η Ομάδα
Η ΟΜΑΔΑ

Η ΟΜΑΔΑ

Η πιστοποίηση Terra Vita σχεδιάστηκε από την ομάδα του MedINA (Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο) και υλοποιήθηκε με την υποστήριξη και την τεχνογνωσία της TUV Austria Hellas.

Το MedINA είναι μια μη κερδοσκοπική περιβαλλοντική οργάνωση που εργάζεται με τις τοπικές κοινότητες για την προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς τους με στόχο τη διασφάλιση της ευημερίας τους.

Ήδη αυτή τη στιγμή δύο φιλόδοξα και δυναμικά προγράμματα του MedINA, προάγγελοι της πιστοποίησης Terra Vita, βρίσκονται σε εξέλιξη:

01 | 02

TERRA LEMNIA

Το πρόγραμμα στοχεύει στη στήριξη και ενίσχυση πρακτικών του πρωτογενούς τομέα που συμβάλλουν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και στη διαμόρφωση του μοναδικού τοπίου της Λήμνου, μέσω έρευνας και πιλοτικών δράσεων στο πεδίο, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και παραγωγούς του νησιού. Σημείο αναφοράς του προγράμματος αποτελούν οι παραδοσιακές μάντρες της Λήμνου, πυρήνας οργάνωσης της αγροτικής παραγωγής και εμβληματικό στοιχείο του τοπίου του νησιού.

02 | 02

TERRA KYTHERIA

Το πρόγραμμα προάγει τη βιώσιμη γεωργία στα Κύθηρα, μέσω της παραγωγής πιστοποιημένων προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας, ώστε να ενισχυθούν μακροπρόθεσμα οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των Κυθήρων. Με άξονα τις τοπικές ιδιαιτερότητες του τόπου και την υιοθέτηση ενός συστήματος «γεωργίας ακριβείας», το πρόγραμμα εστιάζει στο ελαιόλαδο, με τη συνεργασία γεωπόνων, αγροτών και οικονομολόγων.

Menu