1. Αρχική
  2. Πώς παίρνω πιστοποίηση
ΠΩΣ ΠΑΙΡΝΩ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΩΣ ΠΑΙΡΝΩ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η πιστοποίηση Terra Vita αφορά δύο είδη επιχειρήσεων: τις μονάδες που ανήκουν στον πρωτογενή τομέα γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, καθώς και τις επιχειρήσεις που ανήκουν στον δευτερογενή τομέα, δηλαδή ασχολούνται με την επεξεργασία, συσκευασία, μεταποίηση και παρασκευή αγροδιατροφικών προϊόντων και χρησιμοποιούν πρώτες ύλες από πιστοποιημένες μονάδες Terra Vita του πρωτογενούς τομέα.

Η πιστοποίηση Terra Vita αφορά σε γεωργικές και κτηνοτροφικές μονάδες, ομάδες παραγωγών, επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, όπως είναι, μεταξύ άλλων, τα τυροκομεία, τα αρτοποιεία, τα οινοποιεία και οι ελαιοπαραγωγικές μονάδες.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να επιλέξουν έναν από τους διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης.

ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

tuv AUSTRIA hellas
oxygono hellenic certification body
q-check
Πως παίρνω πιστοποίηση Terravita
Menu