1. Αρχική
  2. Στόχοι & Όραμα
ΣΤΟΧΟΙ & ΟΡΑΜΑ

ΣΤΟΧΟΙ & ΟΡΑΜΑ

Η πιστοποίηση Terra Vita έχει στόχο τη διατήρηση του παραδοσιακού αγροτικού τοπίου, την προστασία της βιοποικιλότητας, του αγροτικού πλούτου της χώρας και την ανάδειξη των τοπικών πολιτισμικών χαρακτηριστικών κάθε τόπου.

ΣΤΟΧΟΙ

προστασία
του περιβάλλοντος &
των αγροτικών περιοχών

Η πιστοποίηση Terra Vita δημιουργήθηκε για να παροτρύνει τους παραγωγούς να δράσουν άμεσα ώστε να διαφυλάξουν τόσο τη γη τους όσο και την ποιότητα των προϊόντων τους, ως μία παρακαταθήκη για τους ίδιους και για τις επόμενες γενιές.

Με την αγωνία της όλο και αποδοτικότερης αγροτικής παραγωγής, η χρήση επιβαρυντικών για το περιβάλλον στοιχείων αλλοιώνει σταδιακά την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων, ενώ μακροπρόθεσμα βλάπτει την απόδοση της γης.

προστασία
του περιβάλλοντος &
των αγροτικών περιοχών

Η πιστοποίηση Terra Vita δημιουργήθηκε για να παροτρύνει τους παραγωγούς να δράσουν άμεσα ώστε να διαφυλάξουν τόσο τη γη τους όσο και την ποιότητα των προϊόντων τους, ως μία παρακαταθήκη για τους ίδιους και για τις επόμενες γενιές.

Με την αγωνία της όλο και αποδοτικότερης αγροτικής παραγωγής, η χρήση επιβαρυντικών για το περιβάλλον στοιχείων αλλοιώνει σταδιακά την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων, ενώ μακροπρόθεσμα βλάπτει την απόδοση της γης.

διατήρηση
πολιτισμικής ταυτότητας
του κάθε τόπου, εξασφάλιση
της τοπικής παραγωγικής
κουλτούρας & της ιδιαίτερης
τουριστικής αξίας του

Στην Ελλάδα, κάθε τόπος έχει και ένα διατροφικό προϊόν για το οποίο είναι κατ’ εξοχήν γνωστός. Είναι χαρακτηριστικό στοιχείο της κουλτούρας της περιοχής, η οποία πολλές φορές μετατρέπεται σε γαστρονομικό προορισμό.

Με την πιστοποίηση Terra Vita δίνεται η ευκαιρία στους τοπικούς παραγωγούς να αναδείξουν τα προϊόντα τους ως ένα ολοκληρωμένο διατροφικό σύνολο που εκπροσωπεί τον τόπο τους. Ξεκινώντας από την πρώτη ύλη και τον τρόπο παραγωγής, αξιοποιώντας τη γνώση και τις τεχνικές του παρελθόντος, συνεχίζει να κατακτά το μέλλον με τις ίδιες αξίες και τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά.

διατήρηση
πολιτισμικής ταυτότητας
του κάθε τόπου, εξασφάλιση
της τοπικής παραγωγικής
κουλτούρας & της ιδιαίτερης
τουριστικής αξίας του

Στην Ελλάδα, κάθε τόπος έχει και ένα διατροφικό προϊόν για το οποίο είναι κατ’ εξοχήν γνωστός. Είναι χαρακτηριστικό στοιχείο της κουλτούρας της περιοχής, η οποία πολλές φορές μετατρέπεται σε γαστρονομικό προορισμό.

Με την πιστοποίηση Terra Vita δίνεται η ευκαιρία στους τοπικούς παραγωγούς να αναδείξουν τα προϊόντα τους ως ένα ολοκληρωμένο διατροφικό σύνολο που εκπροσωπεί τον τόπο τους. Ξεκινώντας από την πρώτη ύλη και τον τρόπο παραγωγής, αξιοποιώντας τη γνώση και τις τεχνικές του παρελθόντος, συνεχίζει να κατακτά το μέλλον με τις ίδιες αξίες και τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Καλλιέργεια σιταριού
Καλλιέργεια σιταριού
Menu